Αρχική / Λευκώματα / Familles / Linyphiidae A-D / Centromerus isaiai [11]

Formule : 2-2-2-1       TmIV : non      TmI : 0.20 - 0.29       Mâle : 1.7 - 2.2 mm       Femelle : 1.8 - 2.2 mm

Voir article de Bosmans-Colombo, 2015 : New species of spiders from Sardinia (Araneae), with ecological notes on Lipocrea epeiroides (O. Pickard-Cambridge, 1872) (Araneae: Araneidae)


Unibe70.jpg WSC_logo70.jpg Wiki logo.JPG
Σύνολο hits: 12876010
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 79
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 289
Επισκέψεις Χθες: 5920
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 516
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 100
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 32