Σύνολο hits: 13715394
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 174
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 546
Επισκέψεις Χθες: 9579
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 622
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 82
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 30