Αρχική / Λευκώματα / Araignées hors Bel-Fra / Gnaphosidae / Lasophorus zakkak 10

Chatzaki, M. (2018). On the ground spider genera Marjanus gen. n., Lasophorus gen. n. and Turkozelotes Kovblyuk & Seyyar, 2009 (Araneae: Gnaphosidae) from Greece. Zootaxa 4392(3): 521-545

Σύνολο hits: 17496897
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 6
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 54
Επισκέψεις Χθες: 3238
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 352
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 24
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 3