Αρχική / Λευκώματα / Familles / Lycosidae / Pyrenecosa spinosa [11]

Cette espèce n'est pas (encore) connue de France mais au vu de la proximité immédiate et du biotope similaire, je l'ai malgré tout placée dans les Araignées de France...


Unibe70.jpg WSC_logo70.jpg Wiki logo.JPG
Σύνολο hits: 13135316
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 119
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 512
Επισκέψεις Χθες: 6881
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 437
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 61
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 19