Αρχική / Λευκώματα / Opiliones / Nemastomatidae / Nemastoma lugubre 8

Longueur : de 1.5 à 2.4mm.

Habitus : Petits, noirs et pattes courtes. Présence de deux taches blanches pleines, arrondies, voire 'carrées'. Côtés de l'abdomen assez granuleux.

Habitat : Dans les litières, principalement dans les milieux à haute humidité. Peut être trouvé dans d'autres endroits pour autant qu'ils soient humides.

Phénologie : Adultes toute l'année.

Σύνολο hits: 14249531
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 86
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 362
Επισκέψεις Χθες: 9947
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 1008
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 83
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 29