Αρχική / Λευκώματα / Familles / Nemesiidae / Nemesia carminans [20]

Comm. Pers. de A. Decae (16.12.2016) : Tout d'abord, les Nemesia de France devraient faire l'objet d'une révision pour y voir plus clair.

D'autre part, le complexe caementaria/carminans s'étend de Barcelone et Bilbao en Espagne à Genua en Italie. Le delta du Rhône sert aujourd'hui de 'frontière' pour distinguer les 2 espèces : à l'ouest de ce delta, on a donc N. caementeria et à l'est, N. carminans.

D'une récente étude DNA, il s'avérerait que les 2 espèces soient très étroitement liées et il ne serait donc pas surprenant qu'elles soient, à l'avenir, mises en synonymie.


Unibe70.jpg WSC_logo70.jpg Wiki logo.JPG

Σύνολο hits: 12935727
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 99
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 315
Επισκέψεις Χθες: 7207
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 579
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 72
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 28