Σύνολο hits: 13390229
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 371
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 1743
Επισκέψεις Χθες: 42950
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 542
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 69
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 30